Category: Alternative

Cor Pontrhydyfen - Blodeuyn Bach Wyf Fi Mewn Gardd / Bwthyn Ar A Bryn (Vinyl)

9 comments

  1. Ar ben hynny, canolbwyntir drwy gydol y thema ar helpu plant i ddeall y teimladau sy’n gysylltiedig â phrofiad bydd yn rhaid i bob un ohonon ni ddelio ag ef rywbryd, sef colled – boed hynny’n colli eich hoff beth, colli ffrind, colli cartref teuluol, neu golli anwyliaid.
  2. Fi ti eisiau', ond o' nhw jyst ddim yn credu fi o gwbl!" Yn ôl Bethan maen nhw hyd yn oed wedi cael problemau gydag aelodau o staff. "Ni wedi cael problemau mewn fan hyn hefyd.
  3. Darparodd Empower weithdy diddorol ar ddatblygu diwylliant entrepreneuraidd oddi mewn i dîm – gan bwysleisio’r angen i osod targedau clir ar gyfer canlyniadau; eglurder am pam yr oedd y targedau hynny’n angenrheidiol (faint o arian y byddai’r tîm ei angen pob mis i aros yn hyfyw); a’r angen i bawb sy’n rhan o’r tîm gymryd.
  4. Feb 05,  · Côr Ffermwyr Ifanc Llanfyllin dan arweiniad Catherine Parry a gyda Manon Watkins yn cyfeilio yn perfformio trefniant Sian Wheway o Yma Wyf Innau i Fod gan Me.
  5. Mewn ymateb i’r cynllun drafft comisiynodd Cyngor y Fro arolwg i nodi pa fath o ysgol fyddai'n well gan rieni'r ardal. Cyhoeddwyd yr arolwg ar Hydref 27ain Mae'r nifer sy'n dechrau addysg gynradd Gymraeg yn y Fro wedi cynyddu o rwng 10 a 11% ar gyfartaledd.
  6. Caiff arfer gorau cydnabyddedig mewn perthynas â gwirfoddoli ei egluro ymhellach yn y Safon Ansawdd Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr (sydd wrthi’n cael ei hadolygu a’i diwygio). Cydweithio Roedd aelodau o Rwydwaith Gwirfoddoli Cymru yn rhan o drafodaethau cynnar ynglŷn â diwygio siarter a bu grŵp bach yn gweithio ar ddrafft a anfonwyd.
  7. Ar gyfer y prif gwrs, ês i am saig a seriwyd ar fy nghof fyth ers ei phrofi hi flynyddoedd yn ôl yn Mint and Mustard, sef Sea Bass Podhinjadhu. Paratowyd y draenog môr mewn masala cyfoethog o ddail cyri, garlleg a nionod, a’i barselu’n dwt mewn dail banana cyn .
  8. Image caption Digwyddodd y tân ar stryd Bryn Gorwel yng Nghaerfyrddin. Mae Alice Smith, 24 oed, yn parhau i fod mewn cyflwr difrifol ar ôl tân yn ei chartref yng Nghaerfyrddin lle bu farw ei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *